another day with jaymes. antarvasna videos
Spatz3 Ayarlanabilir Gastrik Balon - Ayarlanabilir Mide Balonu

xxxn punheta gostosa.

Spatz İntra Gastrik Balon Sistemi

Gastrik balon,dünya genelinde fazla kiloları azaltan klinik açıdan onaylanmış bir araç olup,avrupa ve asyada son 15 yıldır başarıyla kullanılmaktadır.

Spatz ayarlanabilir balon sistemi, kilo vermede cerrahi olmayan bir tedavi yöntemi olup, kilonuzun kontrolünü yeniden kazanmanıza olanak sağlar.

Profesyonelce yönetilen davranış değişikliği programı ve diyet ile uyumlu bir biçimde kullanım, kilo vermeye bağlı bir sağlık ve estetik kazanımı elde etme ve bu kazanımı muhafaza etmeye yardımcı olur.
Eşsiz özelliği ile Spatz intra gastrik balon, diğer hiçbir balonda mümkün olmayan, 1 yıllık uygulama (implantasyon) süresi ve balon hacminin (volume) ayarlanabilmesine olanak sağlar.

Benzer kilo verme tedavileri genellikle 40 veya daha yüksek vücut kütle endeksi (BMI) gerektirir. Bizim gastrik balon tedavimizde ise sadece 27 veya daha yüksek BIM (Vücut kitle endeksi) gerekir. Bizim yöntemimiz, bariatrik cerrahi ve benzer formdaki tedaviler için ideal bir aday olamayabilecek bireyler için kullanışlı bir kilo verme seçeneğidir.

Gastrik Balon Yerleştirmede Dikkate Alınması Gerekenler

Motivasyon
Gastrik balon, aşırı kilo ve obezite için etkili bir araç olmasına rağmen, kilo verme kendiliğinden gerçekleşmez. Motivasyon, kilo vermeyi başarmada önemli bir faktördür.

Uyumluluk
Başarılı bir netice elde edebilmek için, diyet ve davranış değişikliği de gerekir. Bizim kendine özgü sistemimiz, tedavi dönemi boyunca çeşitli zamanlarda gastrik balon hacminin (volume) ayarlanabilmesine olanak verir. Tüm bunların hepsi hastanın uyumlu olmasını gerektirir. Yedikleri yiyeceklerin porsiyon büyüklüğünü ayarlamakta zorlanan ve şimdiye kadar iştah kesici ve tamamlayıcılarını denemiş olan insanlar, gastrik balonun öncülük ettiği hızlı ve başarılı kilo verdirme özelliğini keşfedeceklerdir.

Konsültasyon
Gastrik balon tedavisinin yapılması kararı,kalifiye bir hekimle yapılacak bir konsültasyon sonrasında verilmelidir. Bazı durumlarda Gastrik balon implantasyonu yapılamaz.

İmplantasyon yapılamayacak bazı durumlar şunlardır:

– Şiddetli böbrek,karaciğer,akciğer ve kalp hastalıklarında
– Geçmişte geçirilen özofagus ve mide ameliyatları varsa
– Kronik NSAID,anti trombosit yada anti koagülan kullanımı durumunda
– Büyük hiatal fıtıklarda
– Madde ve alkol bağımlılığında
– Hamilelikte
– Diyet ve gözlem ziyaretlerine uymayı kabul edilmediği durumlarda.

Gastrik balon tedavisi uygulamasına karar verdiğinizde uygulanacak adımları öğrenin.

Gastrik Balonun Ön (ilk) Yerleştirmesi (insersiyon)

Tüm hastalar ön tarama değerlendirmesi yaptırmalı ve hasta bilgi profilini doldurarak,diyet değerlendirmesi ve klnik olarak gerekirse psikolojik danışmanlık almalıdır.

Klinik olarak gerekirse kan testi, göğüs x-ray ve ECG ölçümleri istenebilir.

Tüm hastalar geceyarısı ön (ilk) girişinden 24 saat önce sıvı diyetine başlamalı sonrasında ise yerleştirmeye (insersiyon) kadar ağız yoluyla hiçbir şey almamaladırlar.

Gastrik Balonun Yerleştirilmesi (insersiyon)

Aksi bir özel durum olmadıkça gastrik balon çoğu hastaya sedasyon (ilaç etkisi-teskin) altında yerleştirilir.

Balon endoskopik yolla sokulur ve mideye yerleştirilir. Akabinde salin ile şişirilir. Hastalar birkaç saat içinde taburcu edilirler.

Balonlar gerekli görülürse her zaman için çıkarılabilir ve havası indirilebilir.

Ayarlama Prosedürü

Balon hacmi (volume) 15 dakikalık bir endoskopik işlem ile değiştirilebilir. Ayarlama, işlemin yapılmasından 3 gün öncesinden başlayarak günlük her 3 öğün için sıvı diyeti gerektirir ve bir gece önce gece yarısından itibaren bir nevi oruç tutmayı gerektirir. Ayarlama, hasta sedasyon altındayken yapılır ve aynı yerleştirme prosedürü gibi hasta birkaç saat içinde taburcu olabilir.

Eğer hasta aşırı yada uzun süreli mide bulantısı, kusma hissederse mide balonu hacmi azaltılabilir.

Eğer iştah artarsa ya da kilo kaybı durur veya sona ererse balon hacmi arttırılabilir.

Çıkartma Tekniği

Gastrik balon endoskopik yolla çıkartılır. Çıkartma işleminden 3 gün önce başlayarak hergün 3 öğünde de sıvı diyeti gerekir, bir gece öncesi gece yarısından itibaren bir nevi oruç tutmak şarttır.

Balon, hasta sedayon altındayken çıkartılır ve takip eden 12 ay boyunca tedavi ve davranış programı uygulanır.

Tüm hastalar, çıkartma işleminden sonra 1 saat içinde taburcu olabilirler.

Risk ve Komplikasyonlar

Tıbbi ve cerrahi müdahelelerde her zaman bir risk ve komplikasyon olma ihtimali vardır. Bununla beraber birçok risk ve komplikasyon durumuna çok nadir rastlanır. Bu durumları engellemek ve düzeltmek için yoğun çaba gösterilir.

Bu risklerin her daim farkında olunmalıdır. Bu riskler:

– mide bulantısı ve kusma
– abdominal distansiyon
– peptik ülser
– ishal
– sedasyona verilen reaksiyonlar
– aspirasyon zatüree
– esögafel/gastrik perforasyon
– gastrik balonun patlaması ve bağırsak tıkanması

Sonraki Yerleştirme (insersiyon)

Gastrik balonun yerini almasını takip eden 3-5 günlük süre rahatsızlık ve mide bulantısı hissedilebilir. Bu his geçicidir ve bir an önce azaltılması için her türlü gayret sarfedilir.

Midenizin tam oturması ve bulantı hissinin giderilmesi için tıbbi bir yardım önerilebilir.

Tüm hastalar 3 günlük sadece sıvı diyetine başlamalı ve yarı katı yiyecek diyetine yavaşça geçmelidir ve 1 hafta içindede normal dokulu yiyeceklerle beslenmeye başlayabilirler.

Tüm hastalar davranış değişikliği programı hakkında bilgilendirilir ve kilo verme başarısına ulaşmak için en önemli aşama olan uyum, iştirak ve içerik hakkında farkındalık içinde olmalıdırlar.

xxx kamukta.top frank and jesee.